Tankens kraft är det starkaste i världen D. 1

Författare
Berit Ring
(Ceyla Noova är Berit Rings andliga namn Ewa Rudling har fotograferat alla målningar och porträtt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. Noova / B. Ring 2004 Sverige, Stockholm 95 sidor. : ill.