Tanten och krokodilen

Originaltitel
Tanten och krokodilen
Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella.)
Genre
Bok, Essäer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trevi 1995 Sverige, Stockholm, Finland 251 sidor. 22 cm
Söderström 1995 Finland, Helsingfors 251 sidor. 22 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-46429-0