Tatarernas gästabud - en historia från Karl X Gustavs dagar

Författare
Nils Hydén
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1947 Sverige, Stockholm 124 sidor.
Lindqvist 1940 Sverige, Stockholm 147 sidor.