Tau Zero

Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson övers.: Roland Adlerberth)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delta, Seelig 1975 Sverige, Bromma, Solna 91-7228-085-9