Taxa å afgifter för farten genom Strömsholms kanal och slussverk - att lända till efterrättelse intill 1862 års slut

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1860 Sverige, Stockholm 10 sidor.