Taxa, Hwarefter Skarprättaren här i Staden, då någre döde kreatur, igenom hans utskickade, bårtföras, och hwartil ägarne sjelfwe omkostnaden komma at bestå, hafwer at undfå desz betalning

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1752 Sverige, Stockholm [4] sidor. 4:o