Taxation and real cost of capital

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström, Jan Södersten.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Industriens utredningsinstitut 1983 Sverige, Stockholm S. 443-456