Taxi Stockholm 1899-1989

Författare
Peter Haventon
(Författare: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tidningsproffs, Taxi trafikfören., Mellersta Skånes civiltr. 1989 Sverige, Höör, Stockholm, Hörby 96 sidor. ill. 24 cm