Taxinge-Näsby - ett skånskt stationshus i Södermanland : i tjänst under tre generationer : NrSlJ - SJ - ÖSlJ

Författare
Lennart Welander
(Lennart Welander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Museiföreningen Östra Södermanlands järnväg 2012 Sverige, Mariefred 24 sidor. 978-91-633-8947-4