Taxuslista för Gotland - avskriven 1585 av prosten David Bilefeld efter en förteckning i en gammal latinsk bibel, tillhörig Nordertredingens prosteri

Författare
(Kommenterad av Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Visum, Gotlands allehanda 1987 Sverige, Visby, Visby [3] sidor., sidor. 23-35 sidor. 21 cm