Team 7, Supporter. Lärarpärm

Författare
Christer Bermheden
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1993 Sverige, Stockholm Ca 140 sidor. med var. pag. : ill. 30 cm
Almqvist & Wiksell, Stil-offset 1985 Sverige, Stockholm, Trångsund Ca 230 sidor. med var. pag. ill., kartor 30 cm