Team 7, Supporter. Lärarpärm

Författare
Christer Bermheden
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1993 Sverige, Stockholm Ca 140 sidor. med var. pag. : ill. 30 cm