Technical English, Handledning för självstudier med CD-ROM - man, science and the environment

Gedigna språkkunskaper blir allt viktigare. Vi svenskar vill in i nya internationella organisationer och ut på världsmarknaden med högteknologiska produkter. Utöver allmänt god språkbehandling ställs stora krav på ett specialiserat fackspråk inom industri och näringsliv.Technical English förbereder eleverna på det tekniska språk de kommer att möta i högre utbildning i engelska läroböcker, i rapporter, tidskrifter, manualer och annan teknisk dokumentation samt vid personliga kontakter i arbetslivet.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Finn Bergskaug
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1996 Sverige, Lund, Lund 99 sidor. ill. 23 cm