Teckningar utur hvardagslifvet D. 1, Axel och Anna Tvillingarne Förhoppningar Bref öfver Stockholms soupéer

Originaltitel
Teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Uppsala 179 sidor., 1 sidor.
Palmblad 1828 Sverige, Uppsala, Upsala 179 sidor., 1 sidor.