Teckningar utur hvardagslifvet D. 2, Den ensamma Famillen H*** Tröstarinnan Miniaturer

Originaltitel
Teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palmblad 1831 Sverige, Upsala 270 sidor.
Palmblad 1831 Sverige, Uppsala, Upsala 265 sidor., 1 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan