Teckningar utur hvardagslifvet. Svenskt original. =Anon.= Upsala, Palmblad & c. =1. 1828.= Del 1, 1828. 180 s.; 1 rättelsebl. & omsl

Originaltitel
Teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Uppsala