Teetä ja suurmiehiä - päiväkirjastani 2003-2004

Författare
Matti Klinge
(Matti Klinge.)
Genre
Dagböcker, Biografi
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otava 2004 Finland, Helsingissä 202 sidor.