Tegnér och kemien - En studie i Tegnérs ställning till kemi mineralogi och geologi

Författare
John Tandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Sverige, Stockholm