Tegnér och matematiken

Författare
John Tandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Uppsala