Tekniköversikt - spektroskopiska avståndstekniker för explosivämnesdetektion

Författare
Anna Pettersson
(Anna Pettersson, Ove Steinvall, Petra Bååth)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2012 Sverige, Stockholm 47 sidor.