Teknik- och industrihistoriska samlingar vid svenska museer - en inventering

Författare
Eva Hesselgren
(Eva Hesselgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet, Gotab 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 63 sidor. ill., tab. 30 cm