Teknikboken, Teknik åk 8 : studiehandledning - högstadiet

Författare
Bengt T. Karlsson
(Författare: Lars Sjöberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber-Hermod 1994 Sverige, Malmö 36 sidor. : ill. 30 cm 91-23-94961-9
Liber-Hermod 1993 Sverige, Malmö 46 sidor. : ill. 30 cm 91-23-94959-7
Esselte studium, Esselte Herzog 1982 Sverige, Solna, Nacka [2], 94 sidor. ill., tab. 24 cm
Esselte studium 1982 Sverige, Solna [4], 76 sidor. : ill. 30 cm 91-24-31682-2
Esselte studium 1981- Sverige, Solna
Esselte studium, Esselte Herzog 1981 Sverige, Solna, Nacka [2], 142 sidor. ill., tab. 25 cm