Teknisk hållfasthetslära, Lösningar

Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.

Författare
Tore Dahlberg
(Tore Dahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 370 sidor. 978-91-44-06590-8
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2002 Sverige, Lund, Lund 370 sidor. 23 cm 978-91-44-02057-0
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1999 Sverige, Lund, Lund 344 sidor.
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1994 Sverige, Lund, Lund 310 sidor. med var. pag. diagr., tab.