Teknisk hållfasthetslära, Lösningar

Denna bok innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter i läroboken Teknisk hållfasthetslära. Läroboken är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära vid ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå.

Författare
Tore Dahlberg
(Tore Dahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 370 sidor. 978-91-44-06590-8
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2002 Sverige, Lund, Lund 370 sidor. 23 cm 978-91-44-02057-0
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lund, Lund 391 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-01920-8
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lund, Lund 30 sidor. 22 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1999 Sverige, Lund, Lund 344 sidor.
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1997 Sverige, Lund, Lund [2], 338 sidor. diagr., tab. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1994 Sverige, Lund, Lund 310 sidor. med var. pag. diagr., tab.
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1990 Sverige, Lund, Lund 296 sidor. diagr., tab. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan