Teknisk och naturvetenskaplig forskning i Göteborgs och Bohus län - en inventering

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionalekonomiska enheten, Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, Länsstyr. 1981 Sverige, Göteborg, Göteborg 65 sidor. 30 cm