Teknisk ritning - grundskolans årskurs 7 och 8

Författare
Allan Nilsson
(Allan Nilsson, Orvar Rikardson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1976 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. 30 cm 91-24-23354-4
Skrivrit 1972 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill.
Skrivrit, Skrivrit 1965 Sverige, Stockholm, Gävle 32 sidor. ill.