Tekniska lösningar för vattenförsörjning under kriser - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning

Författare
Tore Stenström
(Tore Stenström och Ulf Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 1994 Sverige, Uppsala, Uppsala 80 sidor.