Teknologi A, Arbetsbok

Författare
Bengt T. Karlsson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Tuna tr. 1996 Sverige, Stockholm, Eskilstuna 62 sidor. ill. 30 cm