Teknologi, Hållfasthetslära - gymnasieskolan 2-årig och 4-årig teknisk linje

Författare
(Samuel Runesson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1976 Sverige, Lund 71 sidor. : ill. 91-40-01477-0