Telefonengelska

Författare
Ian M. Beck
(Ian M. Beck, Anders Odeldahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, A & W 1990 Sverige, Solna, Uppsala [6], 49 sidor. ill. 23 cm
Esselte studium, Esselte Herzog 1977 Sverige, Stockholm, Nacka [6], 49 sidor. ill. 23 cm