Television och roman - upplevelse av Vilhelm Mobergs Din stund på jorden som TV-serie och som roman

Författare
Viveka Hagnell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Lund [3], 33, xvi, [1] sidor., [5] pl.-bl. : ill.
Lunds universitet, Inst. för dramaforskning 1973? Sverige, Lund 33 sidor. 30 cm.