Television - the creative experience : a survey of Anglo-American progress

Författare
(Edited by A. William Bluem and Roger Manvell.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hastings House cop. 1967 USA, New York 328 sidor.