Tema: Bildanalys

Författare
Anders Marner
(Anders Marner, Eva Skåreus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2009 Sverige, Umeå 108 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan