Tema med variationer

Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen med ett efterord av Anders Olsson.)
Genre
Novell, Kortprosa
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskaton, Eskaton, Holmbergs cop. 2016 Sverige, Malmö, Malmö, Malmö 119 sidor 17 cm 978-91-982076-5-1
LT, Östra Nyland 1952 Sverige, Stockholm, Lovisa 100 sidor.