Tema miljöövervakning av land - miljötillståndet i Kalmar län 1999.

Författare
Thomas Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Kalmar län 2000 Sverige 36