Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet

Författare
Barbara Ekbom
(Text Barbara Ekbom, Mats Lindblad)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2004 Sverige, Uppsala [4] sidor. : ill.