Templars, Hospitallers and Teutonic knights - images of the military orders, 1128-1291

Författare
Helen J. Nicholson
(Helen Nicholson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leicester Univ. Press 1993 Storbritannien, Leicester xii, 207 sidor. ill.