Templet i Jerusalem och försoningsdagen hos judarne

Författare
Niels Lindberg
(Öfv. af Eva Wigström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A. V. Carlson 1881 Sverige, Stockholm 164 sidor. och 3 pl.