Templet i Jerusalem og forsoningsdagen hos jøderne

Författare
Niels Lindberg
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konrad Jørgensen 1880 Danmark, Kolding 111 sidor., 2 vikta pl.-bl.