Temporal and spatial dynamics of willow grouse Lagopus lagopus

Författare
Maria Hörnell-Willebrand
(Maria Hörnell-Willebrand.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Animal Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences 2005 Sverige, Umeå 36 sidor.