Temporal trends of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 1996-2016

Författare
Anders Glynn
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2017 Sverige 12