Temporal trends of perfluoroalkyl substances in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2014

Författare
Anders Glynn
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2015 Sverige 14