Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2016

Författare
Irina Gyllenhammar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2017 Sverige 18