Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in serum from children at 4, 8, and 12 years of age, in Uppsala 2008-2015

Författare
Irina Gyllenhammar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2016 Sverige, Uppsala 14