Teoretiska och praktiska uppsatser öfver hudåkommorna, Suplement-häfte till 1:sta delen af Hudåkommorna

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lamm 1870 Sverige, Stockholm 30 sidor.