Teoretiskt dimensioneringsunderlag för en strilvärmeväxlare - tillämpningsexempel

Författare
Dan Gustafsson
(Dan Gustafsson, Thomas Hägnefelt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Lund 87 bl, [24] diagr.-bl.