Teori och praktik - tankar från forskningscirklar

Författare
(Lars Holmstrand (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Växjö universitet 2007 Sverige, Växjö 95 sidor. ill. 978-91-7636-562-5