Terässinfonia

Författare
M. A. Numminen
(M.A. Numminen, Esa Saarinen.)
Genre
Biografi, Brev
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weilin + Göös 1981 Finland, Espoo 406 sidor. ill. 21 cm