Termite mounds near Dodoma, Central Tanzania

Författare
Dick Johansson
(Dick Johansson and Lennart Strömquist)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
197-? Sverige, Uppsala S. [102]-115 : ill.