Termodynamik vid kolvmotorprocesser

Författare
Harald Lange
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige 3 sidor.